Bruno Mars đại thắng tại Grammy 2018. Ảnh: REUTERS

Grammy 2018: Bất ngờ và giàu cảm xúc

Có thể ví lễ trao giải Grammy lần thứ 60 là một đại tiệc âm nhạc. Sự kiện danh giá ấy là những chuyển động tích cực của thị trường.