Ứng phó bị truyền tin sai sự thật

Ứng phó bị truyền tin sai sự thật

Khi bị lan truyền tin tức bịa đặt, sai sự thật trên các trang thông tin điện tử phải làm gì để bảo vệ danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của mình?
Vấn nạn thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Vấn nạn thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Ngày 7-11, Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam (VLCAC) phối hợp với Tạp chí Thời trang trẻ, Trung tâm Cảnh báo Rủi ro & An ninh Thông tin ATHENA tổ chức Hội thảo “Khủng hoảng truyền thông trên mạng xã hội gây thiệt hại cho cá nhân và tổ chức –Thực trạng, Phòng ngừa và Đề xuất”.

Đọc nhiều nhất