Cây hoang dã xóa nghèo

Cây hoang dã xóa nghèo

Dãy núi Thiên Nhẫn (thuộc huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) có bạt ngàn rừng cây trện xanh ngắt. Đây là loại cây hoang dã mọc xen kẽ giữa rừng cây keo tràm, thông. Ngày xưa, do loài cây này ít có giá trị nên người dân địa phương đã chặt bỏ hoặc mang về làm củi đốt. 

Đọc nhiều nhất