Ứng viên tham gia tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 -2021

Giải bài toán thừa, thiếu giáo viên

Năm học 2021-2022 đã qua gần 1 tháng nhưng việc tuyển dụng giáo viên ở tất cả bậc học đều bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp như tăng tiết dạy, trả tiền phụ trội cho giáo viên, ký hợp đồng ngắn hạn hoặc điều chuyển nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy của các trường. 
Bao giờ nguồn nhân lực thoát cảnh thừa nhưng vẫn thiếu?

Bao giờ nguồn nhân lực thoát cảnh thừa nhưng vẫn thiếu?

Thị trường lao động nước ta đang thiếu trầm trọng lao động có kỹ năng thực hành, nhân lực chất lượng cao, cùng với việc năng suất lao động không đạt hiệu quả cao. Trong khi đó, công tác đào tạo lại đang trong tình trạng thừa nhưng thực tế… lại thiếu. Cùng với làn sóng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, mối lo lãng phí và tụt hậu trình độ lao động ngày càng báo động.
Không nên “xóa” các trường cao đẳng sư phạm?

Không nên “xóa” các trường cao đẳng sư phạm?

Cả nước hiện có hơn 35.000 giáo viên phổ thông dư thừa và còn khoảng 10.000 sinh viên sư phạm sắp ra trường có nguy cơ thất nghiệp. Sư phạm đứng đầu danh sách những ngành có nguy cơ thất nghiệp. Nhưng cả nước cũng thiếu 76.000 giáo viên so với nhu cầu sử dụng theo định mức...