Sự cần thiết từ thuế tín dụng trẻ em

Sự cần thiết từ thuế tín dụng trẻ em

Mỹ vừa chính thức thực hiện điều khoản mở rộng thuế tín dụng trẻ em kể từ ngày 15-7, nhằm giúp giảm tình trạng nghèo đói ở trẻ em Mỹ, cải thiện cuộc sống của các gia đình Mỹ thuộc tầng lớp lao động.