Vietnam Booking là “Thương hiệu Chất lượng châu Á 2019”

Vietnam Booking là “Thương hiệu Chất lượng châu Á 2019”

Công ty Việt Nam Booking đã được Hiệp hội Thông tin Công nghiệp châu Á (AIPA) và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp châu Á tôn vinh ở hạng mục giải thưởng quan trọng trong lễ công bố “Thương hiệu Chất lượng châu Á 2019 - Asia Quality Brands 2019” vừa diễn ra ở TPHCM.