Hiệu quả của tiêm chủng zona

Hiệu quả của tiêm chủng zona

Theo Bộ Y tế Anh, các trường hợp mắc bệnh zona đã giảm tới 35% kể từ khi nước này chủng ngừa miễn phí cho người từ 70 tuổi trở lên. 

Đọc nhiều nhất