Đắk Nông đang nỗ lực xây dựng cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư

Rộng cửa đầu tư vào Đắk Nông

Mặc dù có nhiều tiềm năng, thế mạnh về nông - lâm nghiệp, du lịch, tài nguyên khoáng sản…, nhưng thời gian qua, các dự án đầu tư vào tỉnh Đắk Nông còn khá khiêm tốn.