Người lao động tìm kiếm cơ hội việc làm trong dịp được kết nối với doanh nghiệp

Việt Nam sẽ có tiền lương tối thiểu theo giờ?

Xu hướng làm việc bán thời gian (part-time) đang rất phổ biến. Tuy nhiên, doanh nghiệp và người lao động lại lúng túng, không biết trả/nhận lương thế nào, bởi đến nay vẫn chưa có quy định về lương tối thiểu theo giờ.