Indonesia thu 245,5 triệu USD tiền thuế kỹ thuật số

Indonesia thu 245,5 triệu USD tiền thuế kỹ thuật số

Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati cho biết, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến đầu tháng 9-2021, tổng thu ngân sách từ thuế kỹ thuật số của nước này đã đạt 3.500 tỷ rupiah (245,5 triệu USD).