Tiết học ngoài nhà trường sẽ gọn nhẹ, thiết thực

Tiết học ngoài nhà trường sẽ gọn nhẹ, thiết thực

Mô hình tiết học ngoài nhà trường là một trong những hình thức dạy học khá mới mẻ hướng đến mục tiêu phát triển năng lực cho người học. Tuy nhiên, nếu hoạt động tổ chức cho học sinh đến cơ sở sản xuất, kinh doanh học tập, tham quan được thiết kế ngoài chương trình, sử dụng thời lượng ngoài chương trình, thì việc kiểm tra, đánh giá không được đặt lên hàng đầu.
Các trường tại TPHCM được chủ động thực hiện tiết học ngoài nhà trường

Các trường tại TPHCM được chủ động thực hiện tiết học ngoài nhà trường

"Sở không can thiệp vào quy trình tổ chức, chỉ hỗ trợ các trường khi có nội dung kiến thức không phù hợp, không đúng với quy định. Nhà trường hoàn toàn chủ động trong việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm, tiết học ngoài nhà trường", ông Đỗ Minh Hoàng Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM khẳng định.
Sôi nổi với tiết học ngoài nhà trường

Sôi nổi với tiết học ngoài nhà trường

Mặc dù chỉ mới đưa vào thí điểm từ đầu năm học 2016-2017 đối với bậc THPT và THCS, nhưng đến nay, toàn TPHCM đã có 28.688 học sinh tham gia tiết học ngoài nhà trường. Ghi nhận ban đầu từ các đơn vị cho thấy, học sinh rất hào hứng với mô hình học tập mới mẻ này...