Tiêu chí “xanh” ở trường học ​

Để kêu gọi các trường học trên địa bàn TPHCM xây dựng mô hình trường học xanh, hướng đến mục tiêu tiết kiệm tài nguyên, góp phần chung tay bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất đưa bộ tiêu chí xanh vào trường học để các trường thực hiện.