Đừng để lãng phí

Đừng để lãng phí

Cùng với Wikipedia và Google, trong thời gian tới sẽ có thêm một kênh tìm kiếm thông tin hứa hẹn mang đến cho công chúng nguồn tri thức khổng lồ, đáng tin cậy. Đó là Bách khoa Toàn thư Việt Nam tại địa chỉ bktt.vn.