Phim truyền hình: Tình án vượt thời gian

Phim truyền hình: Tình án vượt thời gian

Trong bộ phim này, Ferny vào vai Pitchaya (một đầu bếp làm bánh) còn Tao Phiangphor sẽ đảm nhận vai Hemachat (một cảnh sát điều tra hình sự), sống ở năm 2020. 

Đọc nhiều nhất