Kỷ luật cảnh cáo Phó giám đốc Sở Công thương Quảng Ngãi

Kỷ luật cảnh cáo Phó giám đốc Sở Công thương Quảng Ngãi

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã kiểm tra các dấu hiệu vi phạm, nhận thấy vi phạm, khuyết điểm nêu trên của đồng chí Nguyễn An là nghiêm trọng, đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn An bằng hình thức cảnh cáo.