Tác giả Geetanjali Shree (phải) và dịch giả Daisy Rockwell nhận giải thưởng Booker 2021

Xuất bản sách đoạt giải Booker tại Mỹ

Sách đoạt giải thưởng sách quốc tế Booker năm 2021, cuốn tiểu thuyết Tomb of Sand của Geetanjali Shree, sẽ được nhà xuất bản HarperCollins phát hành tại Mỹ vào mùa đông năm nay.

Đọc nhiều nhất