Phát hiện tổn thương não bằng smartphone

Phát hiện tổn thương não bằng smartphone

Thông qua đèn flash kích thích đồng tử và những đoạn phim ghi lại từ camera, ứng dụng PupilScreen trên điện thoại thông minh (smartphone) có thể phát hiện tổn thương não do những chấn thương ở đầu gây ra.

Đọc nhiều nhất

" />