VINGROUP bổ nhiệm ông Michael Lohscheller làm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu

VINGROUP bổ nhiệm ông Michael Lohscheller làm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu

Ngày 27-7-2021, Tập đoàn Vingroup công bố bổ nhiệm ông Michael Lohscheller - người từng giữ vị trí Phó Chủ tịch Volkswagen Mỹ và Tổng giám đốc Opel toàn cầu - làm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu. Ông Michael Lohscheller sẽ chịu trách nhiệm mở rộng hoạt động kinh doanh, thúc đẩy quảng bá VinFast ra toàn thế giới.