Khởi nghiệp từ “lò” đào tạo

Khởi nghiệp từ “lò” đào tạo

TFI được phối hợp tổ chức từ năm 2011 và vừa qua, tại TPHCM, TFI đã tổ chức ngày hội tốt nghiệp cho 7 founder (khóa 7) sau 14 tuần huấn luyện tập trung và 2 buổi trình diễn với tổng số 41 học viên tham dự.

Đọc nhiều nhất