Trải nghiệm vô giá  tại Grammy® cùng thẻ SCB

Trải nghiệm vô giá tại Grammy® cùng thẻ SCB

Nhằm mang đến cho chủ thẻ Ngân hàng Sài Gòn (SCB) những trải nghiệm vô giá, SCB cùng Mastercard sẽ trao tặng cơ hội tham dự Lễ trao giải GRAMMY® dành cho tất cả chủ thẻ SCB Mastercard thông qua chương trình “Trải nghiệm vô giá tại GRAMMY®cùng thẻ SCB”.