Linh vật ngoại lai xuất hiện nhiều trong các di tích ở Việt Nam

Vướng mắc trong việc dẹp bỏ linh vật ngoại lai

Ba năm sau khi ra đời, công văn số 2662/BVHTTDL- MTNATL về việc không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam, đã thu được nhiều kết quả, chặn đứng được trào lưu cung tiến sư tử đá ngoại lai khắp cả nước. 

Đọc nhiều nhất