Bệnh viện Ba Vì, nơi để xảy vụ trao nhầm trẻ sơ sinh cho gia đình

Giải quyết dứt điểm vụ trao nhầm con ở Bệnh viện Ba Vì

Các gia đình có quyền yêu cầu bệnh viện phải bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần. Về nguyên tắc, mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên tự thỏa thuận. Trong trường hợp nếu các bên không thỏa thuận được sẽ theo quy định của pháp luật.