Nhiều máy móc áp dụng công nghệ giúp cho nông dân thuận tiện trong sản xuất

Triển lãm quốc tế về sản phẩm nông nghiệp Việt

Hội chợ quốc tế nông sản và thực phẩm Việt Nam; triển lãm quốc tế máy móc, thiết bị, công nghệ và vật tư nông nghiệp Việt Nam - Vietnam Agritech Expo 2017 do Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM tổ chức từ ngày 26 đến 28-7

Đọc nhiều nhất

Cơ quan thẩm tra nhất trí tăng lương

Cơ quan thẩm tra nhất trí tăng lương

Tại Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020 của Chính phủ vừa được gửi đên đại biểu Quốc hội để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, Chính phủ đề xuất tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng. Đa số ý kiến trong Uỷ ban Tài chính – Ngân sách (TCNS) của Quốc hội, cơ quan thẩm tra Tờ trình tán thành đề nghị này.