Doanh nghiệp Việt Nam đang giới thiệu sản phẩm phụ trợ với các doanh nghiệp Nhật Bản

Chủ động nắm bắt nhu cầu khách hàng

Để làm rõ hơn về thực trạng và cơ hội của các doanh nghiệp (DN) công nghiệp hỗ trợ (CNHT) Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng, khi tham gia vào chuỗi giá trị, phóng viên Báo SGGP đã có cuộc trao đổi với bà Lê Nguyễn Duy Oanh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển CNHT TPHCM.
Tập trung phát triển nguồn nhân lực

Tập trung phát triển nguồn nhân lực

Trung tâm Phát triển CNHT TPHCM đã chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp CNHT. 

Đọc nhiều nhất