Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM phải quan tâm phát triển các ngành khoa học cơ bản

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM phải quan tâm phát triển các ngành khoa học cơ bản

Ngày 20-11, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM (ĐHQG TPHCM) kỷ niệm 60 năm hình thành và phát triển (1957-2017). Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh trường cần đặc biệt quan tâm phát triển các ngành học khoa học cơ bản mang bản sắc riêng như: lịch sử, văn học, ngôn ngữ, Việt Nam học… 

Đọc nhiều nhất