Trường THPT Vĩnh Viễn: Môi trường học tập lý tưởng của học sinh

Trường THPT Vĩnh Viễn: Môi trường học tập lý tưởng của học sinh

Hơn 30 năm hoạt đông trong ngành giáo dục, với sự trải nghiệm sâu sắc, với kiến thức uyên thâm và với tấm lòng nhân ái… toàn thể thầy cô giáo và tất cả cán bộ công nhân viên của Trường THPT Vĩnh Viễn đã nỗ lực và  mong muốn mang lại cho các em một môi trường tốt nhất để học tập, rèn luyện và vui chơi.
Trường THPT Vĩnh Viễn: Xây dựng môi trường sư phạm tiên tiến, hiện đại

Trường THPT Vĩnh Viễn: Xây dựng môi trường sư phạm tiên tiến, hiện đại

Với phương châm dạy tốt, phục vụ tốt, kỷ luật tốt và vui chơi lành mạnh, Trường THPT Vĩnh Viễn đã và đang phấn đấu để trở thành “Ngôi trường kết tinh được nhiều phẩm chất tốt đẹp của trách nhiệm giáo dục, nơi mà đa số giáo viên và học sinh sẽ cảm thấy hài lòng khi được dạy và học ở đây”. 
Học sinh Trường THPT Vĩnh Viễn trong ngày tốt nghiệp

Trường THPT Vĩnh Viễn: Xây dựng môi trường sư phạm tiên tiến, hiện đại

Với phương châm dạy tốt, phục vụ tốt, kỷ luật tốt và vui chơi lành mạnh, Trường THPT Vĩnh Viễn đã và đang phấn đấu để trở thành “Ngôi trường kết tinh được nhiều phẩm chất tốt đẹp của trách nhiệm giáo dục, nơi mà đa số giáo viên và học sinh sẽ cảm thấy hài lòng khi được dạy và học ở đây”.
Trường THPT Vĩnh Viễn: Xây dựng môi trường sư phạm tiên tiến, hiện đại

Trường THPT Vĩnh Viễn: Xây dựng môi trường sư phạm tiên tiến, hiện đại

Với phương châm dạy tốt, phục vụ tốt, kỷ luật tốt và vui chơi lành mạnh, Trường THPT Vĩnh Viễn đã và đang phấn đấu để trở thành “Ngôi trường kết tinh được nhiều phẩm chất tốt đẹp của trách nhiệm giáo dục, nơi mà đa số giáo viên và học sinh sẽ cảm thấy hài lòng khi được dạy và học ở đây”. 
Môn Vật lý: Dự đoán điểm 6-8 sẽ nhiều

Môn Vật lý: Dự đoán điểm 6-8 sẽ nhiều

24 câu đầu tiên của đề thi rất nhẹ nhàng để đáp ứng nhu cầu xét tốt nghiệp nên học sinh trung bình chỉ cần nhìn thì có thể chọn ngay đáp án hoặc nếu tính toán thì chỉ là một bước tính đơn giản.
Trường THPT Vĩnh Viễn: ​Xây dựng môi trường sư phạm tiên tiến, hiện đại

Trường THPT Vĩnh Viễn: ​Xây dựng môi trường sư phạm tiên tiến, hiện đại

Hơn 30 năm hoạt động trong ngành giáo dục, với sự trải nghiệm sâu sắc, với kiến thức uyên thâm và với tấm lòng nhân ái, toàn thể thầy cô và cán bộ công nhân viên của Trường THPT Vĩnh Viễn đã  nỗ lực và mong muốn mang lại cho các em một môi trường tốt nhất để học tập, rèn luyện và vui chơi.