9 phim tham dự Tuần phim ASEAN 2020

9 phim tham dự Tuần phim ASEAN 2020

Với khẩu hiệu “ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”, Tuần phim ASEAN 2020 chào mừng Năm Chủ tịch ASEAN 2020 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 22-7 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM.