9 tuyến đường sắt mới được quy hoạch như thế nào?

9 tuyến đường sắt mới được quy hoạch như thế nào?

Mạng lưới đường sắt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 được quy hoạch theo 16 tuyến với chiều dài 4.871 km. Trong đó, 7 tuyến chính hiện hữu với chiều dài 2.440 km, 9 tuyến đường sắt mới với chiều dài 2.431 km được quy hoạch để chuẩn bị đầu tư.
Bên trong Nhà máy toa xe lửa Dĩ An

Bài 1: Lộc Ninh vắng tiếng còi tàu

Thật không dễ dàng cho những người đi tìm lại dấu tích của nhà ga Lộc Ninh và tuyến đường sắt chạy qua ga vì nó đã ngưng hoạt động cách đây hơn nửa thế kỷ. Anh Hoàng Ngọc Anh (Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy Lộc Ninh) nhiệt tình hướng dẫn chúng tôi trong hành trình tìm lại dấu tích nhà ga và tuyến đường sắt ngày xưa.

Đọc nhiều nhất