Tạo môi trường thuận lợi để thanh niên phát triển

Tạo môi trường thuận lợi để thanh niên phát triển

 Để thực hiện tốt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, ông Hoàng Quốc Long, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ) cho rằng, giải pháp quan trọng là cần có nguồn lực để phát triển chiến lược này.

Đọc nhiều nhất

Đòn bẩy thực thi cho hạ tầng giao thông Đông Nam bộ

Đòn bẩy thực thi cho hạ tầng giao thông Đông Nam bộ

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thông qua định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhấn mạnh việc phân vùng, trục tăng trưởng, hành lang kinh tế làm động lực cho các nguồn tăng trưởng mới.