Không dễ “úp sọt” nhà đầu tư

Thị trường chứng khoán thời gian qua phát triển mạnh mẽ, trở thành kênh huy động vốn hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếng nói của nhà đầu tư ngày càng có trọng lượng hơn, đã góp phần làm minh bạch thị trường. 

Đọc nhiều nhất