Ủy ban chứng khoán Mỹ. Ảnh: US News & World Report

Mỹ tăng cường an ninh mạng chứng khoán và hối đoái

Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ (SEC) quyết định tăng cường các biện pháp của một đơn vị đặc biệt nhằm phát hiện các hành vi sai trái liên quan tới an ninh mạng, trong đó có các âm mưu thao túng thị trường, tấn công và xâm nhập các tài khoản môi giới bán lẻ.

Đọc nhiều nhất