Một góc triển lãm. Nguồn: DANGCONGSAN.VN

Triển lãm Văn hóa soi đường cho quốc dân đi

Chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VH-TT-DL phối hợp tổ chức triển lãm Văn hóa soi đường cho quốc dân đi, tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Hà Nội).