Vạt bầu của mẹ...

Vạt bầu của mẹ...

Đầu mùa mưa, vạt đất trống sau nhà mẹ đào cái lỗ lớn, trộn phân tro với đất mùn tơi xong đem gieo mấy hạt bầu. Đất ngày ngày được tưới ẩm khiến hạt chóng vánh nảy mầm, lớn nhanh như thổi. Những chiếc lá bầu đầu tiên xòe ra mới lớn cỡ bàn tay; nhưng sang lá thứ 3, thứ 4… đã đột ngột bung to như chiếc quạt nan.