ODA - ưu đãi và gánh nặng

Mặc dù đã có sự cải thiện đáng kể trong thời gian qua, song tiến độ giải ngân nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu.

Đọc nhiều nhất

" />