Tái diễn vở vũ kịch "Kẹp hạt dẻ"

Tái diễn vở vũ kịch "Kẹp hạt dẻ"

Vào 3 tối 6, 7 và 8-12, tại Nhà hát Thành phố, Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch TPHCM (HBSO) tái diễn vở vũ kịch Kẹp hạt dẻ của nhà soạn nhạc nổi tiếng P.I.Tchaikovsky. 
Tái diễn vở vũ kịch Kẹp hạt dẻ

Tái diễn vở vũ kịch Kẹp hạt dẻ

Tối 8, 9 và 10-12, tại Nhà hát Thành phố, Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch TPHCM (HBSO) sẽ tái diễn vở vũ kịch Kẹp hạt dẻ của nhà soạn nhạc nổi tiếng P.I.Tchaikovsky.

Đọc nhiều nhất