Wisium với bộ giải pháp phụ gia toàn diện nâng cao năng suất vật nuôi

Wisium với bộ giải pháp phụ gia toàn diện nâng cao năng suất vật nuôi

Nắm bắt xu hướng toàn cầu trong chăn nuôi, với hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dinh dưỡng vật nuôi, Wisium (Tập đoàn ADM) giới thiệu bộ giải pháp phụ gia toàn diện bổ sung vào thức ăn chăn nuôi hoặc sử dụng trong trại nuôi giúp cải thiện năng suất, đảm bảo sức khỏe vật nuôi cũng như hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường.