Hồ chứa nước Trôốc Trâu dụng tích gần 12 triệu m3 không phát huy tác dụng do không có hệ thống kênh mương hạ du và cửa cống xả chắn

Chịu khát bên hồ chứa hơn 11 triệu khối nước

Hồ chứa nước Trôốc Trâu (xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) được hoàn thành từ năm 2015. Nhưng do thiếu kinh phí làm hệ thống cửa cống xả khiến mùa lũ gây ra ngập lụt vùng hạ du, mùa khô hồ chứa nước không phát huy tác dụng khiến hàng ngàn dân thiếu nước.

Đọc nhiều nhất