Hành trình xanh hóa ngành vận tải

Hành trình xanh hóa ngành vận tải

Xanh hơn, nhiên liệu phát thải thấp hơn có thể sớm trở thành tiêu chuẩn ở Anh khi chính phủ nước này công bố đưa vào sử dụng nhiên liệu E10, một hỗn hợp xăng và nhiên liệu sinh học. 

Đọc nhiều nhất

" />