Xây dựng cơ chế liên kết vùng

Thực trạng về liên kết vùng trong ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu của vùng Đông Nam bộ, các chuyên gia và nhà quản lý cũng nêu ra những bất cập như sự thiếu liên kết của các địa phương, sự cạnh tranh “mạnh ai nấy làm” dẫn đến phân tán nguồn vốn đầu tư.

Đọc nhiều nhất