Kaspersky đã mua lại Brain4Net để đẩy mạnh giải pháp XDR

Kaspersky đã mua lại Brain4Net để đẩy mạnh giải pháp XDR

Brain4Net gia nhập Kaspersky sẽ đóng góp vào việc xây dựng chiến lược bảo mật mạng, cũng như Secure Access Service Edge (SASE) hệ thống mạng bao gồm các khẳ năng của WAN, chức năng bảo mật của đám mây và dịch vụ Extended Detection and Response (XDR).

Đọc nhiều nhất

" />