Kỹ sư của Ford có thể dự đoán trước màu xe nào sẽ trở thành xu hướng

Kỹ sư của Ford có thể dự đoán trước màu xe nào sẽ trở thành xu hướng

Khi phát triển một màu xe mới, các kỹ sư của Ford phải nghiên cứu về tâm lý cũng như sở thích của từng nhóm khách hàng. Kết hợp với xu hướng thiết kế hiện đại, họ sẽ tạo ra những màu xe mới ấn tượng hơn từ những màu sắc cơ bản đã có sẵn từ trước đó cả nửa thập kỷ. 

Đọc nhiều nhất