May xuất khẩu tại Công ty may Việt Tiến 	Ảnh: CAO THĂNG

Xóa bỏ phiền hà cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN-PTNT đã tích cực triển khai các hoạt động để rà soát, mạnh dạn cắt bỏ hoặc đơn giản hóa các thủ tục hành chính gây khó khăn trở ngại cho doanh nghiệp.