9 tỉnh ven biển tranh tài cuộc thi “Xung kích phòng chống thiên tai”

9 tỉnh ven biển tranh tài cuộc thi “Xung kích phòng chống thiên tai”

"Xung kích phòng chống thiên tai” là cuộc thi trên truyền hình dành cho lực lượng phòng chống thiên tai tại cấp cơ sở được tổ chức bởi  Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai với sự hỗ trợ của Dự án GCF Chống chịu Biến đổi khí hậu. Năm 2022, cuộc thi có sự tham gia của 9 tỉnh ven biển là Đà Nẵng, Hà Nam, Đắk Lắk,  Quảng Bình, Thái Bình, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Ninh Bình.

 

 

Đọc nhiều nhất