Người dân muốn biết

Tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công

Ngày 5-3, Chính phủ vừa quyết định tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công (NCC) với cách mạng (tính từ ngày 1-1-2007). Theo đó, Chính phủ quy định mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 470.000đ. Ông Hoàng Công Thái, Cục trưởng Cục Thương binh liệt sĩ và Người có công (Bộ LĐ-TBXH) giải thích rõ hơn về mức tăng này.

- Căn cứ vào mức chuẩn này, các đối tượng NCC cụ thể sẽ được hưởng mức trợ cấp như thế nào, thưa ông?

- Như chúng tôi đã tính toán, Bà mẹ Việt Nam anh hùng sẽ được hưởng mức trợ cấp 794.000đ/tháng (tăng 194.000đ so với hiện nay) cùng với mức phụ cấp 397.000đ/tháng; Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động trong kháng chiến hưởng trợ cấp 397.000đ/tháng.

Mức trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với thân nhân của một liệt sĩ là 470.000đ; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên là 794.000đ; trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân liệt sĩ là 794.000đ/tháng. Đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945, diện thoát ly sẽ được hưởng trợ cấp 530.000đ/tháng cùng với 90.000đ/thâm niên; diện không thoát ly được hưởng trợ cấp 900.000đ/tháng; người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19-8-1945 được hưởng trợ cấp 490.000đ/tháng…

- Các thương binh, bệnh binh được hưởng trợ cấp như thế nào?

- Tùy theo mức độ thương tật, trợ cấp hàng tháng của thương binh, bệnh binh hưởng khá cao, trong đó mức khá cao là 1,207 triệu đồng/tháng đối với bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 91%-100%; thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng được hưởng 609.000đ/tháng…

- Chế độ trợ cấp ưu đãi một lần được xác định ra sao?

- Có rất nhiều mức. Ví dụ trợ cấp một lần khi báo tử liệt sĩ; trợ cấp 1 lần cho Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động trong kháng chiến chết trước ngày 1-1-1995; Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động trong kháng chiến được truy tặng thì đều có mức trợ cấp là bằng 20 lần mức chuẩn 470.000đ. Người hoạt động kháng chiến được tính trợ cấp ưu đãi một lần theo thâm niên kháng chiến, mức là 120.000đ/1 thâm niên…

- Xin cảm ơn ông!

PHAN THẢO

Các tin, bài viết khác