Tập đoàn Cao su Việt Nam: Được ưu tiên trong lĩnh vực Hải quan

Tổng cục Hải quan vừa công bố danh sách các doanh nghiệp được hưởng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan năm 2012. Theo đó, Tập đoàn Cao su Việt Nam được cấp bằng ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan với các chế độ ưu tiên gồm: miễn kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa, phí và thuế hải quan mỗi tháng nộp một lần, thanh khoản trước, kiểm tra sau.

Được biết, để được ưu tiên về hải quan, kim ngạch xuất khẩu của đơn vị phải đạt trên 100 triệu USD/năm, phải thanh toán thông qua ngân hàng, thủ tục khai hải quan điện tử, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả theo chuẩn mực kế toán Việt Nam...

Ông Đinh Vạn Tiến – Trưởng ban Xuất nhập khẩu Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam cho biết: Năm 2011 chỉ riêng cơ quan tập đoàn đã xuất khẩu được 111 triệu USD và việc ưu tiên trong lĩnh vực hải quan sẽ tạo sự thông thoáng, hiệu quả, giúp phát huy năng lực bộ máy xuất nhập khẩu của Tập đoàn Cao su Việt Nam năm 2012 và tương lai.

Tuyết La

Các tin, bài viết khác