Tập đoàn Dầu khí nỗ lực phát triển điện năng cho đất nước

* Mỗi năm cung cấp 10 tỷ Kwh cho hệ thống lưới điện quốc gia

Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm thích đáng cho công tác đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, mà trong đó việc dự báo và đáp ứng đủ nhu cầu về nguồn điện năng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Để thực hiện nhiệm vụ này, công tác đầu tư phát triển nguồn điện luôn đi trước một bước với tốc độ cao, đồng bộ và bền vững.

Trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006-2010, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 10 đã đề ra nhiệm vụ “Đầu tư xây dựng đồng bộ nguồn và lưới điện để đến năm 2010, điện sản xuất toàn quốc đạt 112 tỷ Kwh, tốc độ tăng bình quân 5 năm là 16%/năm, đồng thời phấn đấu tăng thêm công suất tăng thêm nguồn điện trong kế hoạch 5 năm này khoảng 16.800Mw, đưa tổng công suất nguồn điện đến năm 2010 lên khoảng 28.200Mw".

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Huy Hoàng cho biết, theo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006-2015 có xét đến 2025, cả nước sẽ xây mới 74 nhà máy và trung tâm điện lực với tổng công suất lên đến 81.000Mw. Nhiều dự án trong số các nhà máy và trung tâm điện lực nói trên hiện đã và đang được đầu tư, đi vào vận hành, hòa vào lưới điện quốc gia.

Trong quá trình thực hiện các mục tiêu lớn này, Petrovietnam luôn giữ vai trò quan trọng và có những đóng góp lớn lao. Nhiều công trình nguồn điện đã được tập đoàn triển khai, đảm bảo tốt yêu cầu về chất lượng và tiến độ như Trung tâm Điện lực Dầu khí Cà Mau, Nhơn Trạch và gần đây là Trung tâm Điện lực Long Phú (Sóc Trăng), Trung tâm Điện lực Thái Bình... 

Ký giao ước thi đua xây dựng Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2.

Có thể nói, các công trình do tập đoàn đầu tư hằng năm có thể cung cấp gần 10 tỷ Kwh cho hệ thống lưới điện quốc gia, chia sẻ khó khăn với ngành điện, đảm bảo năng lượng cho nhu cầu an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế và phục vụ đời sống nhân dân.

Thực tế cho thấy trong tiến trình phát triển kinh tế đất nước thời gian qua, đặc biệt các năm gần đây, nhu cầu về sử dụng điện năng không ngừng gia tăng. Theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cả nước với mức tăng trưởng GDP khoảng 7-8%/năm trong giai đoạn 2010-2015, dự báo nhu cầu phát triển phụ tải điện sẽ tăng ở mức 15-17%/năm. Vì vậy, việc nghiên cứu đầu tư xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 cũng như một số nhà máy điện than khác của Petrovietnam là hết sức cấp thiết để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện năng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội của khu vực nói riêng và của cả nước nói chung.

Thời gian qua, nhiều công trình điện năng đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam triển khai và đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng như Trung tâm Điện lực Dầu khí Cà Mau gồm 2 nhà máy khí điện với tổng công suất 1.500Mw (vận hành thương mại cuối năm 2008) và Nhà máy Điện Nhơn Trạch 1 có công suất 450Mw sẽ vận hành thương mại cuối tháng 6-2009, hằng năm cung cấp cho hệ thống điện quốc gia gần 10 tỷ Kwh, giúp chia sẻ khó khăn với ngành điện, đảm bảo cung cấp điện năng cho sản xuất và đời sống của nhân dân.

Ngoài các dự án điện trên, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam còn đang khẩn trương triển khai các dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 (công suất 1.200Mw), Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (công suất 1.200Mw) và nghiên cứu đầu tư các dự án điện trong nước (Hậu Giang, Quảng Trạch - Quảng Bình) và ở nước ngoài (Thuỷ điện Luang Prabang - CHDCND Lào).

Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí cho biết, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam được giao nhiệm vụ tham gia xây dựng và phát triển nguồn điện, sản xuất kinh doanh điện năng với mục tiêu chiếm 16% tổng sản lượng điện năng toàn quốc vào năm 2015 và tăng lên 30% vào năm 2020.

Hiện nay, Tổng công ty đang quản lý và vận hành các nhà máy điện có công suất lớn như 2 nhà máy Điện Cà Mau có tổng công suất 1.500Mw, Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 có công suất 450Mw. Đồng thời Tổng công ty cũng đang tham gia nghiên cứu đầu tư và đầu tư các dự án thủy điện và nhiệt điện khác với tổng công suất lắp máy dự kiến lên tới 4.700Mw như: Dự án Thủy điện Luang Prabang (Lào - 1.500Mw), Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 (750Mw), Thủy điện Hủa Na (180Mw), Thủy điện Đakrinh (125Mw)...

S.NÂU

Tập đoàn Dầu khí sẽ đầu tư phát triển các dự án phong điện ở Ninh Thuận

° PVN và UBND tỉnh Ninh Thuận ký Thỏa thuận hợp tác
° PVN hỗ trợ 5 tỷ đồng giúp Ninh Thuận xóa đói giảm nghèo

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ký thỏa thuận hợp tác, theo đó PVN và các đơn vị thành viên sẽ nghiên cứu, khảo sát, tìm kiếm các cơ hội đầu tư các dự án phù hợp với năng lực của mình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tạo điều kiện để các doanh nghiệp của Tập đoàn DKVN tự đầu tư hoặc phối hợp, liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp của tỉnh Ninh Thuận đầu tư các dự án mà hai bên cùng quan tâm trên địa bàn tỉnh.

Các lĩnh vực đầu tư PVN quan tâm gồm đầu tư xây dựng hệ thống cảng biển, tổng kho trung chuyển xăng dầu; các dự án điện, trong đó ưu tiên phát triển các dự án phong điện; các khu công nghiệp, khu đô thị, khu du lịch; dịch vụ tài chính, bảo hiểm và đào tạo phát triển nhân lực; mạng lưới kinh doanh LPG, xăng dầu, phân bón; Chế tạo cơ khí phục vụ các dự án dầu khí và nhu cầu phát triển công nghiệp, nông nghiệp của tỉnh và khu vực.

Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí khảo sát phát triển phong điện tại vùng biển Ninh Thuận.

Trên cơ sở giới thiệu của UBND tỉnh Ninh Thuận, trong thời gian tới PVN và các đơn vị thành viên của mình tập trung nghiên cứu đầu tư ngay các dự án thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh nêu trên và đồng thời hỗ trợ cho tỉnh Ninh Thuận về công tác vận động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước. PVN và các đơn vị thành viên sẽ đẩy mạnh các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2009, PVN cam kết tài trợ 5 tỷ đồng để hỗ trợ cho người nghèo tỉnh Ninh Thuận.

Về phía UBND tỉnh Ninh Thuận, tỉnh sẽ cung cấp cho PVN và các đơn vị thành viên của tập đoàn các thông tin liên quan đến định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Ninh Thuận; các qui hoạch liên quan đến hệ thống cảng biển, kho chứa, khu công nghiệp, khu du lịch, khu đô thị, mạng lưới kinh doanh xăng dầu, dự án phong điện.

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ban ngành chức năng và các địa phương liên quan của tỉnh tạo điều kiện tốt nhất, giải quyết các thủ tục cần thiết cho tập đoàn và các đơn vị của tập đoàn trong việc nghiên cứu lựa chọn dự án đầu tư, bàn giao mặt bằng, các thủ tục đất đai, cấp chứng nhận đầu tư, đăng ký kinh doanh để PVN và các đơn vị thành viên thực hiện đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh đúng tiến độ và hiệu quả.

Huy Thu

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã và đang xây dựng nhiều nhà máy nhiệt điện (chạy khí, than...), thủy điện...

* CÁC DỰ ÁN ĐÃ ĐI VÀO HOẠT ĐÔNG:

1. Nhà máy Điện chu trình hỗn hợp Cà Mau 1
+ Chủ đầu tư: PVN ( 100% vốn)
+ Công suất: 750MW
+ Tổng mức đầu tư: gần 400 triệu USD
+ Vận hành: tháng 5-2007

 2. Nhà máy Điện chu trình hỗn hợp Cà Mau 2  
+ Chủ đầu tư: PVN (100% vốn)
+ Công suất: 750MW
+ Tổng mức đầu tư: gần 400 triệu USD
+ Vận hành: tháng 3-2008

3. Nhà máy Điện khí Nhơn Trạch 1
+ Chủ đầu tư: PVN (100% vốn)
+ Công suất: 450MW
+ Tổng mức đầu tư: hơn 6.000 tỷ đồng
+ Vận hành thương mại tổ máy 1: ngày 30-6-2008, tổ máy 2: 26-8-2008. Hoàn thành chu trình hỗn hợp: 22-4-2009.

*CÁC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI:

1. Nhà máy Điện khí Nhơn Trạch 2:  Công suất 750MW. Đã hoàn tất các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu EPC; chuẩn bị ký hợp đồng xây dựng.

2. Dự án Nhiệt điện Long Phú 1- Sóc Trăng

3. Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2

4. Dự án Thủy điện Luang Prabang (tại Lào)

Năm 2008 Tập đoàn đã cung cấp cho lưới điện quốc gia 3,4 tỷKwh.

Các tin, bài viết khác