Tập đoàn Prudential đạt mức thặng dư vốn 3 tỷ bảng Anh

Tính đến ngày 31-7-2009, thặng dư vốn của Tập đoàn Prudential tăng mạnh, đạt mức 3 tỷ bảng so với 2,5 tỷ bảng vào ngày 30-6-2009. Đồng thời, mức cổ tức cũng tăng 5%, đạt 6,29 xu/cổ phiếu.  Tuy lợi nhuận hoạt động tính theo Giá trị tiềm tàng châu Âu (EEV) đạt 1.246 triệu bảng, giảm 8% nhưng lợi nhuận từ hợp đồng mới đạt 691 triệu bảng, tăng 25%, lợi nhuận hoạt động của toàn tập đoàn tính theo chỉ số IFRS đạt 688 triệu bảng, tăng 6%.

Tổng Giám đốc tập đoàn, ông Mark Tucker cho biết: “Mặc dù chúng tôi dự đoán môi trường kinh doanh sẽ còn khó khăn từ giờ đến hết năm, chúng tôi tin rằng Prudential đang ở vị thế rất tốt để tận dụng thời cơ tiếp tục củng cố vị trí của tập đoàn. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào chiến lược tăng trưởng có lợi nhuận lâu dài. Ưu thế của chúng tôi trải rộng về địa lý, hệ thống phân phối tiên tiến, sản phẩm đa dạng linh hoạt sẽ cho phép chúng tôi tiếp tục khai thác những cơ hội mang lại lợi nhuận cao nhất, đặc biệt là dòng sản phẩm bảo hiểm trước và sau khi nghỉ hưu. Cùng với hệ thống quản trị rủi ro năng động, chúng tôi đang rất sẵn sàng để tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong mọi giai đoạn của chu kỳ kinh tế và tài chính”.

HIỀN VY

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất