Techcombank tăng trưởng bền vững

Trong 6 tháng đầu năm, Techcombank đạt mức tăng trưởng về chỉ tiêu tổng tài sản tăng 18%, đạt 177.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.500 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước, và tổng số khách hàng cá nhân đạt trên 2 triệu người, tăng 38,8%, số khách hàng doanh nghiệp tăng đáng kể với ở mức 31,4% so với cùng kỳ năm 2010.

Đáng chú ý, chỉ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) tăng 3,1% so với cùng kỳ, đạt 22,4%. Techcombank đã thành công trong việc kiểm soát các chỉ tiêu về hạn mức tín dụng, dư nợ và các chỉ số hoạt động an toàn khác theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước; đồng thời, vinh dự đón nhận 7 giải thưởng lớn từ các tạp chí tài chính uy tín của châu Á.

Hiên Lưu

Các tin, bài viết khác