Thái Lan: Phong tỏa tài sản những chính khách tham nhũng

Ủy ban kiểm tra tài sản (AEC) của Thái Lan đang xem xét phong tỏa tài sản của các nhà chính trị và những người có liên quan đang bị điều tra về những cáo buộc tham nhũng và phạm pháp.

Trong cuộc họp toàn thể sáng nay, một số thành viên AEC xem xét đề nghị yêu cầu Văn phòng chống rửa tiền phong tỏa tài sản của tất cả cá nhân liên quan việc mua bán cổ phần của Công ty Shin Corp và vụ mua bán đất ở đường Ratchadapisek.

K.B. (theo Bangkok Post)