Thảm kịch 39 người nhập cư chết trong thùng container đông lạnh

Thảm kịch 39 người nhập cư chết trong thùng container đông lạnh

Thảm kịch 39 người nhập cư chết trong thùng container đông lạnh ảnh 1
Thảm kịch 39 người nhập cư chết trong thùng container đông lạnh ảnh 2
Thảm kịch 39 người nhập cư chết trong thùng container đông lạnh ảnh 3
Thảm kịch 39 người nhập cư chết trong thùng container đông lạnh ảnh 4
Thảm kịch 39 người nhập cư chết trong thùng container đông lạnh ảnh 5
Thảm kịch 39 người nhập cư chết trong thùng container đông lạnh ảnh 6

TRUNG THU - MINH THƯ

Các tin, bài viết khác